VAJİNİSMUS 

Kısaca vajinal kasların istemsiz bir şekilde kasılarak cinsel ilişkiyi imkansız kalan bir tür cinsel bozukluktur.tanımı bir benzetme ile dahada anlaşılır hale getirecek olursak vajinayı göz kapaklarınıza vajinismus durumunu göz kapaklarımızın dışarıdan gelen her hangi bir uyarana yada tehlikeye karşı kendini bizden bağımsız olarak savunması ve koruma refleksiyle birlikte göz kapaklarını kapatarak her hangi bir uyaranın yada nesnenin göze girşini ve zarar vermesini engellemesi durumuna benzetebiliriz.burada esas olan bir takım bilişsel ve dürtüsel süreçlerin bizden yani iradeden bağımsız olarak bizi koruma görevini üstlenmiş olmasıdır.

Nedenleri arasında ise organik yada psikolojik kökenli bir çok etkeni sayabiliriz.Ama genel tabloya baktığımızda %90 psikolojik etkenler karşımıza çıkmaktadır.

ORGANİK NEDENLER

·          Vajinada doğuştan gelen bir takım anatomik engeller

·          Vajinal enfeksiyonlar

·          Kızlık zarının normalden sert ve kalın oluşu

·          Vulvar Vestibulitis Sendromu (VVS)

PSİKOLOJİK NEDENLER

·          Bilişsel çarpıtmalar:İslam kültürünün etkili olduğu ülkemizde kızlık zarına verilen önem neticesinde kızlık zarının namıus kavramı ile ilintilemesi. Buna dayanarak daha küçük yaşlardan itibaren kızlık zarını kutsal bir organmış gibi görülmesine ve kendilerini korumalarına neden olmaktadır.

·          Aşırı tutuculuk ve cinselliğe karşı katı tutumlar: özellikle aşırı geleneksel yapı içerisinde büyümüş ve cinsellik kavramının bir takım dini ahlaki kurallarla konuşulmaması ve kötü bir şeymiş gibi gösterilmesi nedeni ile karşımıza çıkmaktadır.

·          Abartılmış ilk gece hikayeleri: Ülkemizde cinsel eğitimin çok yaygın olmaması okullarda var olan cinsel eğitiminde sadece yüzeysel anatomik bilgilerden ibaret olması kişilerin cinselliği ve cinsel yaşantıları sadece kulakdan duyma bir takım abartılmış hikayelerden edinmesi.ileriki dönemlerde karşımıza cinsel sorunlar olarak çıkmaktadır.vajinismusa dair genelde karşımıza çıkan kişilerin ilk gece öncesi duymuş olduğu kızlık zarı çok kanar,yırtılır,patlar,hastaneye zor yetiştirmişler,kilitlenmişler,canım çok acıdı kaç gün kalçamın üzerine oturamadım,hastaneye yakın bir yerde olun doktorlar dikiş atmak zorunda kalmış,penis arkadan çıkmış canı çok acımış gibi bizim cinsel mit diğer tabiriyle cinsel efsane dediğimiz kulakdan kulağa dolaşan abartılmış ilk gece hikayeleridir.bu tarz mesajlar ve bilgiler bilinç altına atılır ve tanımda verdiğimiz benzeme misali vajina be bilinçaltı iş birliği yaparak kişiyi korumaya geçer ve cinsel birleşmeyi vajinal kasları kasarak imkansız hale getirir.

·          Ödipal Çatışma yada Ödipal kompleks: Hepimiz dünyaya geldiğimizde etrafımızdaki olayları gözlemleyerek ve bu gözlemler neticesinde gerek rol denemeleri gerek bir takım öğrenme süreçleriyle hayatı ve hayatın içindeki bir takım kavramları öğrenmeye başlarız. Cinsellik de bu kavramlardan bir tanesidir.genelde 3-5 yaş aralığında erkek çocukları anneye kız çocukları da babaya karşı çocukça bir yönelim içerisine girerler.kız çocuklarının babayı anneden kıskanması anne gibi giyinmesi babaya karşı kur yapması vb davranışlar bu yönelime örnek olarak gösterilebilir.keza aynı durum erkek çocuk içinde geçerlidir.örnek olarak erkek çocuğun anneyi babadan kıskanması babaya karşı düşmanca bir tavır takınması baba gibi hareket etmeye başlaması anneyi sahiplemeye çalışması gibi vb davranışlar.Çocuklarda görülen bu tarz davranışlar bu dönemin başlangıç emarelerinden biridir.bu dönemde anne ya da babayla kurulan sağlıklı ve sağlıksız özdeşimler ileriki dönemlerde esasında cinsel kimliğimizin ve cinsel yönelimlerimizin bir provasıdır.Anneyle kurulamayan sağlıklı cinsel özdeşim ve bilinçaltında bastırılan bir takım duyguların evlilik sonrası aktif olmasıyla karşımıza vajinismus olarak çıkmaktadır.seanslarda cinsel yaşantıya dair sorulan sorularda cevap olarak eşim bana kardeşim yada babam gibi geliyor şeklindedir…

·          İyi kız temiz kız olma sendromu : iyi kız olma sendromu özellikle mükemmeliyetçi bir kişiliğe sahip bireylerde iç denetimin yüksek olması ve buna bağlı olarak kontrol mekanizmalarının iyi çalışması neticesinde cinselliğe ve cinsel ilişkiye dair bir takım düşünsel süreçlerin devreye girmesine neden olur. cinsel ilişki genelde mükemmel bütünlüğün bozulacağı kaygısını içeren bir kavramdır.bu tarz bir kişiliğin bir yansıması seanslarda sorulan sorulara vücudum bozulacak, artık beğenilmeyeceğim, çocuk olacak ve kilo alacağım vb ifade şekilleriyle karşımıza çıkmaktadır.Temiz kız olma durumu ise yukarıda izah ettiğimiz gibi kızlık zarının aşırı kutsanması ve toplum tarafından genelde bakireliğini kaybedenlere kirlendin etiketini yapıştırmasından kaynaklanmaktadır.vajinismuslu kadınlarda bilinçaltında yaygın görülen düşüncelerden bir tanesi de kirleneceği hissi ile yaşamaya mahkum olacağıdır.bu kaygıdan ve durumdan kurtulmak için vajinismus genelde bir savunma mekanizması olarak karşımıza çıkmaktadır.

·          Aile yapısı : Baskın otoriter disiplinli bir baba pasif anne modeline bürünmüş kız çocuklarında da ileriki dönemlerde vajinismus problemi ile karşılaşma ihtimaline sahiptir.

·          Çinsel Travmalar : Çocukluk ve yetişkinlik dönemlerinde taciz, tecavüz, cinsel şiddet ve istismara maruz kalma ,ensest ilişki yaşamış olmada vajinismusun nedenleri arasında görülmektedir.

·          Atipik vajinismus :Nedeni tam olarak bilinmeyen psişik ve organik nedenlerin hiç birini barındırmayan vajinismus tipidir.bakıldığında sosyokültürel açıdan ailede ve aile dinamiklerinde bir tuhaflık yoktur.cinsellik bir tabu olarak kabul edilmemektedir.eğitim düzeyi son derece yüksektir.bu tarz durumlardada kişinin samimi söylemlerine dayanarak alınan öyküdede vajinismus karşımıza bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkmaktadır.

·          Cinsel organlara karşı takınılan tutum:Cinsel organlara karşı takınılan tutum ve bir takım ön yargılarda vajinismusa neden olan sebepler arasında görülmektedir. Vajinismuslu kadınlarda genellikle cinsel organına bakamama cinsel organından iğrenme, tiksinme, utanma gibi bir takım düşüncelere sahiptirler. Genellikle bakıldığında bu durumun altında yetersiz yanlış cinsel bilgilendirmeler yatmaktadır.

·          Eşler arasındaki sosyokültürel farklar:Eşler arasında yaşanan sosyokültürel farklılıklar da vajinismusun nedenleri arasındadır.istenmeden aile zoruyla yapılan evlilikler, eşiyle uyum sağlayamama eşini sevmeme vb durumlar neticesinde vajinismus bir savunma ve cezalandırma refleksi olarak karşımıza çıkmaktadır.Bunun dışında genel tabloya baktığımızda uzun birlikteliğe sahip ilişkilerde de belirli bir dönem sonrasında evlendikten sonra kadının sosyal hayatın içindeki pozisyonun değişmesi neticesinde eşe karşı duygusal açıdan değişen tutumun bir ifadesi olarak da karşımıza çıkmaktadır.

·          Eşcinsel özdeşleşme: Masters ve Johnson vajinismuslu kadınların bir bölümünün eşcinsel özdeşim gösterdiklerini belirtmişlerdir. Yani heteroseksüel cinsel ilişki, bilinçdışı olarak cinsel kimliğin reddi anlamına gelebileceğinden olanaksızlaşır ve istenmeyen heteroseksüel cinsel ilişki böylelikle vajinismus bahanesiyle engellen*miş olur. Yani kadının kendi cinsi ile değil de karşı cinsle özdeşim kurup, karşı cinse karşı bir istek ve arzu duymayışı nedeniyle bilinç dışı cinsellikten kaçma nedeniyle vajinismus ortaya çıkabilir.

·          Cinsel tabular ve mitler : Yanlış cinsel inanışlarda vajinismusa neden olabilmektedir.tabloya bakıldığında genel düşünceler şu şekilde ifade edilmektedir:eşimin penisi çok büyük ,vajinamın deliği çok küçük ve oraya bir penis asla giremez, çok acı çekmekten korkuyorum ,kanamayı ya durduramazsak, benim vajinam diğer kadınlarınkinden farklı daha küçük vb bilinçaltındaki yerleşmiş düşünsel kalıplar.

Yukarıda sıralanan nedenlere bakıldığında esasında vajinismusa neden olan şeylerin yüksek oranda sosyokültürel durumla alakalı olduğunu görmekteyiz. Bunun sebebi cinsellik kavramının toplumumuzda öteden beri yadsınmış ve bir tabu haline getirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır.ülkemizde yeterli ve sağlıklı ve aynı zamanda bilgilendirici bir cinsel eğitimin olmaması durumu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir.Genel tabloya bakıldığında entellektüeliteyle bir alakası olmayan bu durumu sadece entelektüel zekanın yeteri derecede olgunlaşmadığı çocukluk ve ilk gençlik dönemiyle alakalı olduğu kanısına varmaktayız.

PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ

Vajinismus,yeterli bilgi birikimi ve deneyime sahip bir uzman eşliğinde disipline edilmiş bir çalışmayla kısa sürede çiftler bu sorundan kurtulmaktadır.Problemin çözümünde kullanılan yöntem ise sistematize edilmiş ve belirli bir programa dayanan cinsel terapidir.Öncelik nedenlerin iyi bir cinsel öyküyle saptanmasında ve daha sonrasında cinsel terapist önderliğinde çizilen bir yol haritasıdır.çıkılan yolda esas olan terapistin öncülüğünde verilen ödevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesidir.Psişik yani psikolojik nedenlere bağlı olan vajinismusun kesinlikle ilaçla kremle vb bir takım farmokolojik ve medikal uygulamalarla çözümü mümkün değildir.sorunun psişik kökenli olduğunun saptanması ise jinekolojik muayeneden geçmektedir.