ERKEN BOŞALMA 

Erken boşalma bir cinsel hastalık yada yetersizlik gibi görülse de organik problemlerin dışında aslında yanlış öğrenmelere ve altında bir takım Psikojenik dinamiklerin yattığı bir sorundur..Erken boşalma dediğimiz bu cinsel problemin tam olarak tarifi denetimsiz ve kontrolsüz bir boşalmadır.Çünkü bu problemi yaşayan bir çok arkadaşımız tam olarak probleme dair ifadelerinde ‘o an sanki her şeyin kontrolü benden çıkıyor ve bunu durduramıyorum ‘ifadesi karşımıza çıkmaktadır.Erkeklerin yaşamış olduğu cinsel problemler arasında en yaygın olarak görülen problemlerden bir tanesidir.Cinsel problemler litaratürüne Erken boşalma diye giren bu sorun Türk erkeklerinde istatistiksel açıdan bakıldığında yaklaşık yüzde 60-70 gibi büyük bir oranda karşımıza çıkmaktadır.

ERKEN BOŞALMANIN NEDENLERİ

Erken Boşalmanın nedenleri altında neredeyse sayılamayacak kadar neden bulunmaktadır.Cinsel yaşantı dediğimiz kavram kendi içinde bir takım dinamikleri barındıran ve buna bağlı olarakda burada yaşanılan en küçük bir olumsuz durum aksaklıklara ve sorunlara neden olmaktadır.aşağıda erken boşalma probleminde yaygın olarak görülen organik ve organik olmayan ana nedenleri sıralamaya çalışcağız.

ORGANİK NEDENLER:

Organik nedenlerin altında yatan sebepler prostat iltihabı, T12-L1 düzeyindeki nörolojik yaralanmalar, merkezi sinir sisteminden kaynaklanan hastalıklar,troid hastalığından yada erkeğin başka bir cinsel problemine dayalı ikincil bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

PSİKOLOJİK NEDENLER: 

Psikolojik nedenler: Genel tabloya bakıldığında erken boşalma yada diğer adıyla denetimsiz ve kontrolsüz dediğimiz bu cinsel problemin altında yatan psişik nedenlerin başında ergenlik ve gençlik döneminde ayıp günah ve yakalanma korkusuyla yapılan mastürbasyonlar yatmaktadır.Gençlerin yada ergenlerin mastürbasyona karşı takındığı bu tavır yanlış öğrenmelere neden olmakta ve belirli bir dönemden sonra erken boşalma sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır.

Psikojenik kökenli erken boşalmanın altında yatan diğer bir neden ise dinamik psikolojide karşımıza çıkan ödipal çatışma dediğimiz kavramdır.çocukluk yaşlarında cinsel kimliğin sağlıklı bir şekilde inşa edilememesi ve buna bağlı olarak anne ve babayla sağlıklı bir özdeşim kurulamamasıdır.Ödipal çatışmaya bağlı erken boşalmada kişinin bilinç altındaki bir takım duyguların cinsel birleşme esnasında egoya uygulamış olduğu baskı kişiyi erken boşalmaya itmekte ve buna bağlı olarak var olan kaygıdan erken boşalarak bu şekilde kurtulma yollarına başvurmaktadır.esasında bakıldığında erken boşalma burada bir savunma mekanizması olarak karşımıza çıkabiliyor diyebiliriz.
Diğer bir neden ise Performans anksiyetesi dediğimiz yani kişinin karşı tarafı tatmin edeme korkusundan kaynaklanmaktadır.buradaki temel düşünce ise erkek kimliğinin toplumumuzca çok kutsanması ve buna bağlı olarak güçlü ve sağlıklı erkek kimliğinin cinsellikte gösterilen başarıyla ilintilendirilmesi bir takım düşünsel süreçleri devreye sokması ve cinsel ilişkin tamamen kendini ve kimliğini ispata yönelik bir amaca hizmet etmeye başlamasıdır.burada erkek ya sertleşmezse korkusuyla sertleşme problemini yada inerse düşüncesiyle erken boşalma sorununu yaşamaktadır.

Cinsel ilişki öncesinde ve ilişki esnasında yaşanan heyecan ve gerginlikte erken boşalmaya neden olmaktadır.Çünkü heyecan esnasında yaşanan kaslardaki gerginlik bize göstermektedir ki boşalma süresini hızlandırmakta ve kişide erken boşalmaya yol açmaktadır

Cinsel açıdan baskı altında yaşanmış ve cinselliğe karşı olumsuz bir tavır almış ortamlarda yetişmek de erken boşalmaya neden olan sebepler arasında yer almaktadır.
Aşırı stres ve yorgunluk,kırgınlık ve bitkinlik.cinsel ilişkiyle alakalı aşırı ve abartılmış beklentiler,
Deneyimsiz ve bir takım cinsel travmalar erken boşalmaya neden olan faktörlerin arasında yer almaktadır.
Ancak klinik tablo genel itibarıyla bize göstermektedir ki Toplumun ve ailenin cinselliğe karşı takındığı tavır kişiler arası çatışmalar, kişiler arası yanlış anlamalar ve yanlış bilgilendirmeler, cinsel uyarımın yönetimindeki zafiyetten ve bütün ikili problemlerin olumsuzluklarından kaynaklanabileceğini göstermiştir.

ERKEN BOŞALAN ERKEKLERİN ÖZELLİKLERİ

· Hızlı yemek yerler
· Hızlı araba kullanırlar
· Her konuda aceleci ve tez canlılardır
· Ani karar verirler acelecidirler
· Kontrolsüz ve tutarsız davranışları vardır
· Çocukluklarında ebeveyniyle sorunlar yaşamıştır
· Genelde eğitim düzeyleri yüksektir
· Dakiktirler sabırsızdırlar
· Güçlü ve rekabetçi bir kişiliğe sahiptirler
· Heyecanlı bir kişiliğe sahiptirler rekabetcidirler
· Narsisistik bir kişlik organizasyonuna sahiptirler
· Onay beklemeyi severler
· Birden fazla işle uğraşmayı severler
· Hızlı konuşurlar

Yukarıda saymış olduğumuz nedenlerin hepsi tek başına tabi ki bir kriter değildir.örneğin hızlı araba kullanan işlerinde dakik olan bir erkeği erken boşalma ile etiketlemek doğru değildir.Burada ki özelliklerinin bir çoğunun bir araya gelmesiyle ancak böyle bir ihtimalin varlığından söz edebiliriz.

ERKEN BOŞALMANIN ÇÖZÜMÜ:

Erken boşalma sorunun çözümü için uygulanan en geçerli ve sağlık yöntem kişinin partneriyle beraber cinsel terapi seanslarına katılmasıdır.Yaklaşık 12 seans süren cinsel terapi seansları neticesinde organik nedenler aradan kaldırıldığı taktirde kişiler bu sorundan tamamen kurtulabilmektedir.Seanslar bilgilendirme ve ev ödevlerinden oluşmakda seanslardaki esas amaç ise kişiye boşalma kontrolünü denetleme yetilerini kazandırmaktır.Bunun için Tekli ve çiftli ev ödevleri verilmekte kişinin cinsel hayatı seanslar süresince bir süreliğine disipline edilmektedir.